วันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2554

ซ่อมโน๊ตบุ๊ค เน็ตบุ๊ค acer aspire one ZG5 ไม่ขึ้นภาพ

อาการเสียของเน็ตบุ๊คตัวนี้ ส่วนมากเกิดจากการใช้งานแล้วความร้อนสูง หรือมีฝุ่น มีการเคลื่อนย้ายในขณะที่เครื่องยังมีความร้อนสูงอยู่ ทำให้ลูกบอลตะกั่วที่เป็นขาเชื่อมต่อระหว่างซีพียูกับบอร์ด หรือตัวบริดจ์กับบอร์ด เกิดการแตกออก หลุดล่อน แยกออกจากด้านใดด้านหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นด้านตัวซีพียู หรือด้านเมนบอร์ดของตัวเน็ตบุ๊คเองก็ตาม ถ้าหากหลุดในส่วนของขาวงจรไฟก็จะทำให้ซีพียู หรือบริดจ์ไม่ทำงาน ตรวจสอบโดยการเปิดเครื่องแล้วเอามีกดตัวซีพียูไว้เบาๆ เพื่อตรวจสอบดูว่าความร้อนขึ้นหรือไม่ ถ้าซีพียูหรือบริดไม่ร้อนขึ้นมาอาจเป็นไปได้ว่า ตัวลายไฟเสียหาน หรือวงจรภาคจ่ายไฟไม่ทำงาน ให้เราตรวจวัดวงจรภาคจ่ายไฟด้วยว่า มีไฟมาเลี้ยงซีพียูปกติหรือไม่ ถ้ามีให้ทำการ resolder ซีพียู่หรือบริดจ์ใหม่ขึ้นอยู่กับว่าตัวใหนเสียหรือไม่ร้อนตอนเปิดเครื่อง แต่ถ้าวงจรภาคจ่ายไฟไม่จ่ายไฟมาแลี้ยง ให้ซ่อมวงจรภาคจ่ายไฟของซีพยู ให้เรียบร้อยก่อน แล้วค่อยตรวจสอบอาการเสียของส่วนอื่น ต่อไป เพราะถ้าวงจรไฟไม่ทำงานตั้งแต่แรกแล้ว ทำอย่างอื่นไปก็ไร้ประโยชน์ และจะทำให้เกิดปัญหามากขึ้นไปอีก แทนที่จะเป็นการซ่อม
แหล่งข้อมูล:ศูนย์บริการ ซ่อม และสอนซ่อมโน๊ตบุ๊ค วินบอร์ดกรุ๊ป

วันพุธที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

เรียนซ่อมโน๊ตบุ๊คโดยการใช้วีดีโอสอนซ่อมเมนบอร์ดเป็นพื้นฐานการเรียนรู้

ในการเริ่มเรียนซ่อมโน๊ตบุ๊คนั้น เบื้องต้นควรมีความรู้ด้านอิเลคทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์ ส่วนบุคคล (pesonal pc) มาบ้างพอสมควร โดยเฉพาะเรื่องของโครงสร้างและหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะในส่วนของเมนบอร์ดคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล เพื่อนำมาปรับใช้ ประยุกต์ใช้กับการเรียนซ่อมโน๊ตบุ๊ค เพื่อให้มีความเข้าใจตรงกันทั้งทางผู้เรียนและผู้สอนซ่อมโน๊ตบุ๊ค เช่น การเรียกชื่อชิ้นส่วน อุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์ ชื่อเฉพาะของ วงจรรวม (integrate circuit) และสัญลักษณ์ทางอิเลคทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง หรือที่จำเป็นต้องใช้ การใช้เครื่องมือวัดพื้นฐานทางอิเลคทรอนิกส์ ที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนซ่อมโน๊ตบุ๊ค โวลต์โอมห์มิเตอร์ VOM รวมไปถึง การ์ดสำหรับแสดง POST (power on self test) หรือที่เรียกกันติดปากว่า การ์ดเช็คเมนบอร์ด หรือ debug card ซึ่งความรู้เหล่านี้เป็นเพียงพื้นฐานในการเรียนรู้ในการเรียนซ่อมโน๊ตบุ๊ค เพื่อให้มีความกระชับในส่วนของหลักสูตรการเรียนการสอน จึงได้รวมเอาสิ่งเหล่านี้ไว้ในหลักสูตรเพียงส่วนที่ใช้งานเท่านั้น ดังนั้น ท่านที่ต้องการเรียนซ่อมเมนบอร์ดโน๊ตบุ๊คไม่ว่าจะเรียนกับใคร สถาบันใด ก็ควรที่จะศึกษาหาความรู้พื็นฐานเหล่านี้เป็นเบื้องต้นก่อน เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการเรียนรู้ และสามารถรับรู้คำสอน ในการเรียนการสอนซ่อมโน๊ตบุ๊คได้เป็นอย่างดี

โครงการดีดี ฟรี สำหรับนักศึกษาที่สนใจเรียนซ่อมโน๊ตบุ๊ค
ข้อมูลจาก วินบอร์ดกรุ๊ป เผยแพร่ความรู้และบริการ สอนซ่อมโน๊ตบุ๊ค

รายละเอียดหลักสูตรซ่อมโน๊ตบุ๊ค โครงการสร้างช่างซ่อมโน๊ตบุ๊คคุณภาพสู่สังคม

เนื้อหาวิชา (จำนวนชั่วโมง ทฤษฎี : ปฏิบัติ )

ความปลอดภัยในการทำงาน ( ทฤษฎี 1 : ปฏิบัติ 0 )
หลักความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า อุปกรณ์ชนิดให้ความร้อนสูง อินฟราเรด น้ำยาเคมีภัณฑ์ กฏระเบียบ วินนัย และข้อบังคับในการปฏิบัติ สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ วีธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้น อันตรายที่อาจจะเกิด จาก แรงดันไฟฟ้า อุปกรณ์ประเภทให้ความร้อนสูง เคมีภัณฑ์ รวมทั้งการป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นในขณะปฏิบัติงาน
เครื่องมือที่ใช้ในการซ่อมโน๊ตบุ๊คระดับชิ้นส่วน (ทฤษฎี 1 : ปฏิบัติ 4 )
เรียนรู้ส่วนประกอบในระดับชิ้นส่วนของโน๊ตบุ๊ค และฝึกปฏิบัติ การใช้เครื่องมือต่างๆในการแกะชิ้นส่วนต่างๆ
ของโน๊ตบุ๊ค ฝึกการถอดประกอบโน๊ตบุ๊คเพื่อเปลี่ยนชิ้นส่วนต่างๆ เชน พัดลม, RAM, HDD, VGA Card, การถอด เปลี่ยนจอ, การถอดแผงวงจร ( mainboard ) ออกจากตัวเครื่อง, การประกอบชิ้นส่วนต่างๆกลับเข้าที่เดิม, การ ป้องกันความเสียหายอันอาจเกิดต่ออุปกรณ์ ชิ้นส่วน และเครื่องมือที่ใช้
เครื่องมือซ่อมโน๊ตบุ๊ค ระดับเมนบอร์ดโน๊ตบุ๊ค (ทฤษฎี 2 : ปฏิบัติ 5 )
เรียนรู้และฝึกปฏิบัติเกี่ยวกกับการใช้เครื่องมือ หัวเป่าลมร้อน หัวแร้ง หัวแร้งงาน leadfreeเครื่องเอินฟราเรด (IRDA WELDER) ในการถอดเปลี่ยนอะไหล่ชิ้นส่วนต่างๆ ทั้งแบบบัดกรี2ด้าน (2 hold) การถอดเปลี่ยนอุปกรณ์ชนิด SMD ( surface mount device )บนเมนบอร์ดโน๊ตบุ๊ค, การถอดเปลี่ยนอุปกรณ์ BGA VGA ของโน๊ตบุ๊คที่ใช้ solder ball, การทำการ re-ball ขาของ IC BGA VGA ของโน๊ตบุ๊ค, การทำ re-solder IC BGA VGA, การถอด เปลี่ยน socket

อิเลคทรอนิกส์ที่จำเป็นต้องใช้สำหรับงานซ่อมโน๊ตบุ๊ค ( ทฤษฎี 3 : ปฏิบัติ 3 )
เรียนรู้พื้นฐานอิเลคทรอนิกส์ที่จำเป็นต้องใช้ในการซ่อมโน๊ตบุ๊ค เรียนรู้เกี่ยวกับการทำงานของอุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์ เช่น Fuse / L /Fillter shock Resister (R) ตัวต้านทาน Capacitor ( C ) ตัวเก็บประจุ Diod ไดโอด FET (field effect transistor), เครื่องมือวัดทางอิเลคทรอนิกส์ รูปแบบเพ็กเกจของอุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์

ส่วนประกอบของโน๊ตบุ๊ค โครงสร้าง หลักการทำงาน ซอฟต์แวร์ อุปกรณ์ช่วยเหลือ ( ทฤษฎี 3 : ปฏิบัติ 3)
เรียนรู้เกี่ยวกับ Plateform และส่วนประกอบของโน๊ตบุ๊คในระดับโครงสร้าง เรียนรู้หลักการทำงานโดยรวมของ
โน๊ตบุ๊ค ความเกี่ยวเนื่องในการทำงานของชิ้นส่วนโน๊ตบุ๊ค หลักการทำงานของชิ้นส่วนอุปกรณ์บนเมนบอร์ดโน๊ตบุ๊ค เช่น socket และ พอร์ตเชื่อมต่อต่างๆ VGA, BGA, crystal oscillator, LAN, Sonnd, IC PWM, เรียนรู้
การใช้งานเครื่องมือช่วยเหลือต่างๆ เช่นการ์ดเช็ค, เครื่องเฟลชไบออสฯลฯ

บล็อกไดอะแกรม/วงจร/ภาคจ่ายไฟ เทคนิคการตามรอยผู้สร้าง (re-engineering) (ทฤษฎี 2 : ปฏิบัติ 3 )
เรียนรู้บล๊อกไดอะแกรมส่วนต่างๆของโน๊ตบุ๊ค เรียนรู้วงจรของโน๊ตบุ๊ค การทำงานของวงจรแต่ละส่วน หน้าที่ของ
อุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์แต่ละชิ้นในแผงวงจร เรียนรู้ภาคจ่ายไฟ และหลักการทำงานของวงจรภาคจ่ายไฟของโน๊ตบุ๊ค
เรียนรู้การเขียนวงจรจากอุปกรณ์จริง การแยกวงจรออกเป็นส่วนๆเพื่อวิเคราะห์อาการเสีย การรวมวงจรที่เขียนได้เข้า ด้วยกัน (mapping)
อาการเสีย และวิธีตรวจซ่อม ( ทฤษฎี 1 : ปฏิบัติ 4 )
เรียนรู้การตรวจซ่อมอาการเสีย ของโน๊ตบุ๊ค เพื่อให้เกิดความชำนาญ การทำ flowchart เพื่อวางแผนการซ่อม
การตรวจสอบเบื้องต้น การประเมินก่อนซ่อม เทคนิคการใช้เครื่องมือวัด และอุปกรณ์อื่นๆ การดัดแปลงวงจร

ดูแลและควบคุมโดยผู้สอนซ่อมโน๊ตบุ๊ค ของศูนย์บริการ วินบอร์ดกรุ๊ป

หลักสูตรช่างซ่อมโน๊ตบุ๊ค โครงการสร้างช่างซ่อมโน๊ตบุ๊คสู่สังคม

หลักสูตรช่างซ่อมโน๊ตบุ๊ค
โครงการ สร้างช่างซ่อมโน๊ตบุ๊คคุณภาพสู่สังคม
โดย ศูนย์บริการ วินบอร์ดกรุ๊ป
ผู้ออกแบบหลักสูตร นันทวรรธน์ ขุนศรี
ผู้ดำเนินโครงการ ทศวรรษ บรรยงค์, พุทธทาส พากุล

 1. วัตถุประสงค์
  1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้พัฒนาความรู้ ทักษะฝีมือในการซ่อมโน๊ตบุ๊ค ตั้งแต่พื้นฐาน จนถึงระดับการซ่อมเมนบอร์ดโน๊ตบุ๊ค (advanced) รวมไปถึงการซ่อมเมนบอร์ด พีซี
  2. เพื่อให้ผู้เข้ารักการฝึกอบรมสามารถจัดเตรียม และดูแลรักษา เครื่องมือที่ใช้ซ่อมโน๊ตบุ๊คได้อย่างถูกต้อง
  3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการประกอบอาชีพได้อย่างแท้จริง
  4. เพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานหลังจากจบการศึกษา
  5. เพื่อนำอุปกรณ์ (notebook) ที่ชำรุด และสามาถซ่อมกลับมาใช้ได้อีกครั้งเป็นการลดค่าใช้จ่าย และใช้ประโยชน์จากวัสดุอุปกรณ์ให้คุ้มค่าสูงสุด

 1. ระยะวลาฝึกอบรม
  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับการฝึกทั้ง ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ รวมระยะเวลา 35 ชั่วโมง โดยผู้รับการฝึกต้องมีเวลาฝึกจนเต็มตามจำนวนชั่วโมง จึงจะมีสิทธิ์สอบวัดผล

 1. การแต่งกาย
    ผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องแต่งกายด้วยเครื่องแบบปกติตามสาขาวิชาของสถาบันการศึกษาที่ตนเองสังกัด
 1. คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึก
4.1เป็นนักศึกษาของสถาบันการศึกษาในระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และยังคงสภาพการเป็นนักศึกษาอยู่จนกระทั่งวันจบหลักสูตรการฝึกอบรม
  1. เป็นนักศึกษา ในสาขาวิชาชีพ อิเลคทรอนิกส์ หรือ เทคนิคคอมพิวเตอร์ ของสถาบันตามข้อ 3.1
  2. เป็นผู้ที่มีความรู้พื้นฐานทางด้านอิเลคทรอนิกส์-คอมพิวเตอร์
  3. มีสภาพร่างกายสมบูรณ์ และสามารถเข้ารับการฝึกได้ตลอดหลักสูตร

 1. วุฒิบัตร
  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่จบหลักสูตร และผ่านการทดสอบของ วินบอร์ดกรุ๊ป จะได้รับวุฒิบัตร ช่างซ่อมโน๊ตบุ๊ค ของศูนย์บริการ วินบอร์ดกรุ๊ป

 1. หัวข้อวิชา
ความปลอดภัยในการทำงาน
เครื่องมือที่ใช้ในการซ่อมโน๊ตบุ๊คระดับชิ้นส่วน
เครื่องมือซ่อมโน๊ตบุ๊ค ระดับเมนบอร์ดโน๊ตบุ๊ค
อิเลคทรอนิกส์ที่จำเป็นต้องใช้สำหรับงานซ่อมโน๊ตบุ๊ค
ส่วนประกอบของโน๊ตบุ๊ค โครงสร้าง หลักการทำงาน ซอฟต์แวร์ และอุปกรณ์ช่วยเหลือ
บล็อกไดอะแกรม/วงจร/ภาคจ่ายไฟเทคนิคการตามรอยผู้สร้าง (re-engineering)
อาการเสีย และวิธีตรวจซ่อม

รายละเอียดหลักสูตรโครงการสร้างช่างซ่อมโน๊ตบุ๊คคุณภาพสู่สังคม เรียนซ่อมโน๊ตบุ๊ค
เนื้อหาในการเรียนการสอนซ่อมโน๊ตบุ๊ค

เรียนซ่อมโน๊ตบุ๊คฟรี กับโครงการสร้างช่างซ่อมโน๊ตบุ๊คคุณภาพสู่สังคม

โอกาสพิเศษสำหรับ นักศึกษา ระดับ ปวส. ของสถาบันการศึกษา อาชีวะ หรือ เทคนิค เข้ารับการฝึกอบรมเป็นช่างซ่อมโน๊ตบุ๊ค กันแบบฟรีๆ ไม่มีค่าใช้จ่าย เพียงคุณมีคุณสมบัติครบตามเงื่อนไขของโครงการ สร้างช่างซ่อมโน๊ตบุ๊คคุณภาพสู่สังคม ของศูนย์บริการ  วินบอร์ดกรุ๊ป ซึ่งเป็นผู้ให้บริการซ่อมโน๊ตบุ๊ค และซ่อมเมนบอร์ด พร้อมทั้งบริการฝึกอบรม ช่างซ่อมโน๊ตบุ๊ค ช่างซ่อมเมนบอร์ด ให้กับบุคคลทั่วไป และองค์กรธุรกิจที่ประกอบธุรกรรมด้านคอมพิวเตอร์
 
โครงการ สร้างช่างซ่อมโน๊ตบุ๊คคุณภาพสู่สังคม
ผู้ริเริ่มโครงการ นันทวรรธน์ ขุนศรี
ผู้ดำเนินโครงการ ทศวรรษ บรรยงค์, พุทธทาส พากุล
แนวคิดริเริ่ม แรงบันดาลใจ
เนื่องจากปัจจุบัน การใช้งานคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คเป็นไปอย่างแพร่หลาย ซึ่งอุปกรณ์เหล่านี้เมื่อใช้งานไปสักระยะก็จะมีความเสียหาย หรือเสื่อมสภาพไป ตามสภาพการใช้งาน และเมื่อผู้ใช้นำไปซ่อม ส่วนมากมีราคาค่อนข้างสูง และบางครั้งก็พบกับการบริการที่ไม่ชำนาญหรือขาดความรู้ประสบการณ์ ก่อให้เกิดความเสียหายต่ออุปกรณ์มากขึ้น ทางวินบอร์ดกรุ๊ป ซึ่งเป็นผู้ให้บริการด้านการซ่อมอุปกรณ์เหล่านี้ และเป็นผู้ให้บริการด้านการฝึกอบรม ได้เล็งเห็นว่าควรสร้างช่างที่มีคุณภาพออกสู่สังคมบ้าง โดยเลือกเอานักศึกษาระดับ ปวส. ซึ่งมีความพร้อมด้านความรู้พื้นฐานด้านนี้ดีอยู่แล้ว มาฝึกอบรมโดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อให้เป็นทางเลือกของผู้ใช้คอมพิวเตอร์ และคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ที่จะได้รับการบริการจากช่างที่มีคุณภาพ มีศักยภาพในการซ่อมชิ้นงาน และเพื่อให้เป็นประโยชน์กับสถานประกอบการให้การรับบุคลากรที่มีความรู้เข้าทำงาน และยังเป็นประโยชน์กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าทำงานกับสถานประกอบการได้หลากหลายขึ้น หรือหากจะประกอบธุรกิจส่วนตัวเป็นผู้ให้บริการซ่อมโน๊ตบุ๊ค และเมนบอร์ด เองก็ย่อมทำได้วัตถุประสงค์
 1. เพื่อสร้างบุคลาการด้านการซ่อมโน๊ตบุ๊คที่มีคุณภาพออกสู่สังคม
 2. เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับผู้เข้ารับการอบรมในการเข้าสู่ตลาดแรงงานหลังจบการศึกษา
 3. เพื่อเพิ่มทางเลือกในการเข้าทำงานในสถานประกอบการให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรม
 4. เพื่อให้นักศึกษามีโอกาสได้เข้าถึงข้อมูลความรู้ เทคนิค ในการประกอบอาชีพเป็นช่างซ่อมโน๊ตบุ๊ค โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในราคาแพง
 5. เพื่อเสริมสร้างความรู้ให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมในการใช้งานอุปกรณ์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค

การดำเนินการ
 1. จัดเตรียมหลักสูตรสำหรับโครงการนี้โดยเฉพาะ เพื่อให้การฝึกอบรมใช้เวลาน้อยที่สุด ผู้เข้าฝึกอบรมได้ประโยชน์ สูงสุด
 2. จัดส่งเอกสารให้กับกลุ่มเป้าหมาย เพื่อแจ้งให้ทราบถึงระเบียบการเข้ารับการฝึกอบรม
 3. จัดเตรียมสถานที่ เครื่องมือเครื่องใช้ ให้มีความพร้อม
 4. วางแผนการเรียนการสอนบุคลาการของผู้ให้การฝึกอบรม เพื่อให้บุคลาการมีความพร้อมให้การให้การฝึกอบรม
 5. จัดเตรียมเอกสาร ใบงาน คู่มือ สำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ระยะเวลาดำเนินการ
 1. การจัดเตรียมความพร้อม เสร็จสิ้นก่อนวันที่ 15 พฤศจิกายน 2553
 2. การส่งเอกสาร ควรเสร็จสิ้นก่อนวันที่ 1 ธันวาคม 2553
 3. การฝึกอบรม เริ่มให้การฝึกอบรมได้ตั้งแต่ วันที่ 1 ธันวาคม 2553 เป็นต้นไป

จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม
รองรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ครั้งละ 10 ท่าน สูงสุดไม่เกิน 15 ท่าน

ค่าใช้จ่ายสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ไม่มีค่าใช้จ่าย

ที่พักขณะฝึกอบรม
ทางวินบอร์ดกรุ๊ปมีที่พัก เป็นทาวน์เฮาส์ ให้ 1ห้อง แต่ต้องพักรวมกัน และเตรียมเครื่องนอนชั่วคราวเอง

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
สามารถสร้างบุคลากรตามวัตถุประสงค์ของโครงการได้ 50-200 คน ก่อน วันที่ 1 มิถุนายน2554

เชิญสัมผัสโครงการดีๆ เรียนซ่อมโน๊ตบุ๊คฟรีกับผู้เปี่ยมประสบการณ์สอนซ่อมโน๊ตบุ๊ค